m

Min arbejdsform

Det er ofte svært at henvende sig til psykolog. Det er der mange forskellige grunde til. Det kan f.eks. være, fordi vi alle gerne vil kunne ordne vore problemer selv. Vi skammer os over at skulle fortælle en udenforstående om vigtige ting i vort liv. Men vi kan alle komme i situationer, hvor vi føler os låst fast og ikke kan se en udvej, eller blive i tvivl om hvilken vej, vi skal gå.

Først og fremmest betragter jeg alle os mennesker som forskellige, selv om vi måske har samme vanskeligheder. Vi har alle vor specielle måde at være glade, nysgerrige, bange, frygtsomme og vrede på. Så skal jeg hjælpe dig, må jeg vide bestemte ting om din måde at leve på, dels nu og i fortiden. 
 
Min første opgave er således at lære dig at kende som menneske.
 
Når jeg har fået tilstrækkelig information fortæller jeg dig, hvad jeg tænker, og hvordan jeg foreslår behandlingen. At være psykolog gør mig ikke i stand til at ”se gennem mennesker” eller på nogen måde vide, hvad der er godt for dig i dit liv. Min opgave består af to ting:
  • at være til rådighed for dig, og gøre mit bedste for at hjælpe dig igennem dine valg, vanskeligheder og udfordringer, således som du oplever dem.

  • at udfordre din oplevelse, således at du opdager nye følelser, nye tanker eller nye handlemuligheder i dit liv.
Arbejdet med følelser er næsten altid vigtigt, og mange problematikker har deres udspring i, at man begrænser sin adgang til eget følelsesliv. Dine egne oplevelser er altid vigtige i forbindelse med arbejdet med psykiske vanskeligheder.
 
Men man kan begrænse sin adgang til egne følelser, og man kan begrænse oplevelsen af egne sanser og tanker. Når vi på denne måde mister kontakten til os selv, så mister vor organisme også noget af sin evne til rette op på dysfunktioner i vores forskellige systemer. Ligesom vi som mennesker, i vore relationer behøver, at være i kontakt med andre mennesker - og blive forstået, således behøver vor krop også at blive forstået af sin "ejer", som er os.
 
I dette arbejde er det min opgave at påpege og afhjælpe "usunde" funktionsmåder, samt er udpege "sunde" alternativer.
 
Jeg kan ikke hjælpe alle, men vil altid være behjælpelig med kontakt til anden instans/behandler f.eks.: foreslå udredning, psykiater, traumeterapeut eller andet.