m

Baggrund

Jeg arbejder i egen klinik, samt underviser på psykoterapeutuddannelser og vejleder på kommunale og private behandlingsinstitutioner.
 
Cand.psych.aut.
  • Psykologisk Embedseksamen, Københavns Universitet, 1987.
  • Afsluttet 3 års systemisk efteruddannelse for læger og psykologer på DISPUK i 1998.
  • Gennemgået et år på Kempler instituttet i Kbh. 2003-2004.
  • Desuden kurser i Eksistentiel terapi, Kognitiv terapi og dialektisk adfærdsterapi.
  • Langvarig erfaring med bl.a. undervisning og supervision i forbindelse med misbrug. 
2002 –
Privatpraktiserende psykolog. Sygesikringsordning fra 2003.
Jeg videreudvikler i denne periode min kliniske erfaring og praksis i retning af at arbejde mere med følelser og deres udviklingsmæssige kraft for det enkelte menneske. Desuden uddanner jeg mig som konfliktløser (mediation).
 
1995 – 2002
Chefpsykolog på og efterfølgende direktør for Kongsdal familiecenter i Fredensborg.
I denne periode har jeg arbejdet med visitation til misbrugsbehandling, projekt med mødre med misbrugsproblemer, personale-organisation, intern supervison samt stiftet bekendtskab med Minnesotabehandling. Jeg tager desuden en efteruddannelse i psykoterapi og supervison.
 
1988 – 1995
Konsulent og afdelingsleder på  hhv. Nordjyllands Amt og Frederiksborg Amt.
Arbejde med vejledning og supervision af kommunale sagsbehandlere. I denne periode har jeg lært det kommunale og forvaltningsmæssige system at kende samt arbejdsbetingelserne i en politisk ledet organisation.