m

Faglig baggrund - CV

Cand. Psych. Aut. Ole Phaff Ussing.


Grunduddannelse:

1987: Psykologisk Embedseksamen (Cand.Psych.) fra Københavns Universitet.  


Efteruddannelser:

1995-98: Systemisk efteruddannelse på DISPUK i terapi og supervision. En treårig uddannelse for læger og psykologer.


Korterevarende kurser:

1976 Gestaltterapitræning på Kbh. Uni. V. Niels Hoffmeyer og Jan Ivanov.
 
1977 Gestaltterapitræning på Kbh. Uni.
 
1982 og 83 Kursus i familieterapi, v. W. Kempler, J. Juul, Lis Kejser og M. A. Lund, i Odder. 
 
1988 Kursus i forvaltningsloven, Nordjyllands Amt, (to dage).
 
1989 Kursus i AIDS- smitteveje og -forebyggelse (i alt 3 dage). regi: Nordjyllands Amt
 
1990 Kursus i metadonreglement, ”den blå”. (i alt 5 dage). regi: Nordjyllands Amt
 
1991 Social udstødning, m. Jacob Tore Hegland, (en dag). ). regi: Nordjyllands Amt
 
1993 Kursus i forvaltningsloven vedr. tavshedspligt (en dag) regi: Nordjyllands Amt.
 
1994 Kursus i familiesamtaler v. psykiater og familieterapeut Mogens A. Lund. Regi: Frederiksborg Amt.
 
2002 Mediation og konfliktløsning. Kursus hos advokat Hans Boserup i København. (2 gange 4 dage).
 
2003 Kursus omkring Daniel Sterns teorier i forhold til de kognitive teorier, psykolog Bodil Vind, (en dag). Regi: DP.
 
2005 Sartre og psykoanalysen, foredrag på Københavns Universitet med lektor Jacob Rendtorff RUC.
 
2004 The Theraputic Relatioship, Ph.D. Mick Cooper. (to dage)
 
2005 Seminar, Faglig Selskab for Misbrugsbehandling (en dag.). regi: DP.
 
2006 Skam og følelsesmæssig smerte, med chefpsykolog Lars Sørensen. (en dag). Regi DP.
 
2006 Verdenskongres for Personcentreret og Oplevelsesorienteret Terapi, (PCE) 4 dage i Potsdam.
 
2006 At arbejde med klienter med borderline forstyrrelser ud fra dialektisk adfærdsterapi, (en dag). Regi: DP.
 
2006 Foredrag, Social Psykologi i en Radikaliseret Modernitet, R. Harré og K. Gergen (en dag) på RUC.
 
2006 Foredrag, Relationsbehandling, med Speciallæge i psykiatri Lars Thorgaard. Regi:DP
 
2007 Foredrag i Begivenhedsledelse, Filosof Ole Fogh Kirkeby og Cand.Merc. HRM Mette Mejlhede.
 
2007 Kursus i Mindfullness meditation med Professor G. Alan Marlatt. (Blå Kors arrangement). (to dage). Regi DP.
 
2007 Coaching ud fra systemisk perspektiv. Kursus afholdt af selskab for evidensbaseret coaching. (todage)
 
2007 Deltagelse i 3 dages verdenskongres for oplevelsesorienterede terapiretninger i Potsdam Tyskland. (PCE) (proces eksperiential psychotherapies).
 
2007 Fagligt seminar for misbrugspsykologer, to dages internat i Odense. Regi:DP
 
2007 Kursus d 11 dec. i evidensbegrebet og evidensbaseret psykoterapi. Ph.D. Kursus på Københavns Universitet, under ledelse af Peter Elsass. ( tre dage). 
 
2007, Mindfulness, et dagskursus med Vibeke Adler. Regi:DP
 
2007 Eksistentiel terapi, en dag med E. Spinelli og I.D. Yalom, i København. Regi:DP
 
2007 Arbejde med spiseforstyrrelser ud fra Narrativt perspektiv, en dag med David Epston i København.
 
2007 Arbejde med suicidaltruede, kursus under DP specialistuddannelse, med Ida Kock og Elsemarie Mathiasen (to dage).
 
2008 Gestaltterapi, med præst og gestaltterapeut Bent Falk. Regi: DP. (en dag).
 
2008 Kampen om Sjælen, kursus med Mag. Art. Allan Holmgreen, (en dag). Regi:DP.
 
2008, 3 dages klinisk kursus 26-27 aug. i Aarhus i tilknytningsbaseret psykodynamisk korttidsterapi, med Robert Neborsky MD.
 
2008 3 dages klinisk kursus i Roskilde i mentaliserings baseret terapi for
personer med borderlineforstyrrelser, med  Sigmund Karterud MD PhD. og Finn Skårderud MD. PhD.
 
2008 3 dages internationalt kursus i Kbh. i forskning og tilknytningsteorier
 
2008, To dages Workshop, Emortion Focused Therapy, m. Leslie S. Greeenberg.
 
2009 Workshop med E. Spinelli, i jan. I Kbh. regi: Psykoterapeutisk Institut.
 
2009 En dages kursus i depressionsbehandling med IPT, Dr. Ronals Frey, Ph.D.
 
2009 En dags kursus den 22 jan.  Psykolog Per Nielsen Ringgården i Middelfart. Psykologers guidning af tværfaglige behandlere.
 
2009 En dages kursus den 28 jan. På Frederecia misbrugscenter. Misbrug og neuropsykologi. V Louise Meldgård Bruun.
 
2009. To dages kursus Acceptance and Mindfullness in Clinical Practise, den 3-4 feb. i Aarhus med ACT m. Steven Hayes, Nevada. 
 
2009  To dages kursus i behandling af tilknytningsforstyrrede børn m. Børnepsykiatet og psykoterapeut Jukka Mäkelä.
 
2009, sept. 4 dages kursus i EFT med Leslie Greenberg. 
 
1 dags kursus i ISTDP med Jon Fridericsson
 
Grundkursus i hypnose v. Lone Kjærvang
 
2 dages kursus i hypnose mod depression, the discriminatring therapist med Yapko
 
2 dages kursus i personlighedsforstyrrelser, med Diane Andersson m fl.
 
Jeg er foråret 2021 akkrediteret psykolog uden bemærkninger af IKAS
 
Studieophold:
 
Efteråret 1980 studieophold på Daytop i USA, hvor jeg på skift boede på 3 forskellige terapeutiske samfund for misbrugere i behandling.


Supervisorer:

Nicole Rosenberg, Chefpsykolog Kognitiv center Aarhus, Psykiatrisk Hospitel. Nicole har hjulpet mig i en periode i 2003.
 
Jens Peder Jensen, Cand.psych. aut. privatpraktiserende psykolog i Brøndbyøster. Supervisor  2002 - 2008. Her også egenterapi.
 
Benny Karpatschof, cand.stat. Københavns Universitet. Supervisor omkring evidens og metode 2002 – 2008.
 
Rikke Gry, Cand. psych. Kognitiv Center Søborg, supervisor i 2008.
 
Susan Hart.,Cand.psych. 2008. Forløb over 6 md i Roskilde.
 
Bjarne Hellemann, Cand. psych. Skejbypsykologerne i Aarhus fra jan. 2009 til 2010.
 
Aktuelle supervisorer:
2020 psykolog Diane Andersson, psyk hospital AArhus
 
2019 Leif Vedel Sørensen, privatpraktiserende psykiater AArhus

Ansættelsesforhold:

I min studietid arbejdede jeg først hos Dag og Døgncentret 1977-82 med misbrugsbehandling derefter på Roskilde Amts Ungdomscenter 1982-87.
 
1988- 1993. Psykolog, Nordjyllands Amt. Konsulent og supervisor for socialrådgivere i Kommunerne indenfor narkoområdet.
1993-1995. Afdelingsleder i Frederiksborg Amt på Skansegården i Hillerød. Reference: Psykiater Jens Frydenlund (Hillerød).

1995-2002. Chefpsykolog på  behandlingscentret Egeborg og senere Direktør for behandlingscenter for kvindelige stofmisbrugere, Kongsdal i Fredensborg hvor jeg bl.a. arbejder med projekt med gravide stofmisbrugere og unge mødre der er stofmisbrugere. 

Efteråret 2008 er jeg tilknyttet Cognitiv Center i Søborg, v. Martin Bergen vedr. arbejde med stress, angst og OCD, hvor jeg pt. arbejder en dag om ugen under supervision.

Fra 2002 er jeg fuldtids privatpraktiserende psykolog.
2008 Jeg har nu pr. 1 maj 2008. stiftet mit eget selskab, som enkeltmandsvirksomhed hjemmehørende i Aarhus.

Tidligere arbejdsforhold og professionelle engagementer:

Psykologklinik i Lægehuset Ågade 61, 8370 Hadsten, med sygesikringsaftale. Her modtages også  private klienter.
 
Underviser på Psykoterapeutisk Institut i København. 
 
Censor på Copenhagen Coaching School.
 
Censor på gestalt Marster Class v. Jurist og gestaltterapeut, Erik B. Schmidt.
 
Underviser på Systemisk Intitut for Familieterapi, Jels, Rødding.
 
Supervisor på KABS Glostrup, Glostrup Kommunes Misbrugscenter. 
 
Nuværende arbejdsforhold:
Min egen klinik i Åbyhøj, hvorfra  jeg også er konsulent for Preschriba og SOS international.